Zaznacz stronę

BHP i PPOŻ

Zadbaj o podstawy bezpieczeństwa firmy

Szkolimy od wielu lat

Obdarz nas zaufaniem

Skontaktuj się z nami !

Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 18

tel. 667-643-180 lub 667-643-179
email: bhpkurek@gmail.com

Witaj

Firma KOF KUREK oferuje stałą współpracę z zakresu BHP i PPOŻ. Obsługą firm zajmujemy się od ponad trzydziestu lat, dlatego w tej dziedzinie mamy ogromne doświadczenie.

Z naszych usług korzysta już wielu klientów.

%

Gwarancji satysfakcji z naszych usług

Co nas wyróżnia?

Kompleksowość oferowanych usług
Oszczędność Państwa czasu i pieniędzy
Fachowa obsługa

Konkurencyjność cenowa
Usługi na najwyższym poziomie
Rozwiązywanie problemów związanych z BHP i PPOŻ sprawnie i skutecznie
Elastyczność
Kompleksowość dokumentacji oraz terminowość i ciągłość świadczenia usług

Zapoznaj się z naszą ofertą

Świadczymy usługi w zakresie obsługi bhp i szkoleń – w formie stałego doradztwa dla działalności pod kątem BHP, dojazdem do klienta i szkoleniami w siedzibie firmy

Szkolenie BHP

Zapraszamy na kurs BHP przygotowanego przez najlepszy zespół specjalistów

Ocena ryzyka zawodowego

Przeszkolimy i przygotujemy niezbędne dokumenty

Dokumentacja powypadkowa

Utworzymy dokumentacje w przypadku wypadku

Kurs przygotowujący do egzaminu UDT

Szkolimy z obsługi urządzeń transportu bliskiego

O nas

Firma KOF KUREK jest prężnie rozwijającą się formą, działającą zarówno na terenie województwa małopolskiego, jak i całego kraju. Świadczymy pełen zakres usług z zakresu BHP, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, uwzględniając jego oczekiwania oraz specyfikację prowadzonej działalności.

01

Ryzyko zawodowe

Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy”

Pojęcie ryzyka zawodowego zostało ustalone w dyrektywie unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.

02

BHP

Obejmuje zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezależna dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy. Zakres zagadnień związanych z bhp uwzględnia także pojęcia związane z psychologią pracy, medycyną pracy oraz technicznym bezpieczeństwem.

03

PPOŻ

W dużym skrócie, w świetle przepisów, ochrona ppoż polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

10 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Internetowy System Aktów Prawnych

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie - Zgodnie z art. 211 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Reguły są zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.

2. Stanowisko pracy - Pracodawca powinien zapewnić nam czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do naszych potrzeb psychofizycznych.

3. Zagrożenia - Zatrudniający ma obowiązek poinformować pracownika o niebezpieczeństwach związanych z pracą na konkretnym stanowisku. Powinien także przedstawić procedurę radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

4. Odzież ochronna - Pracę na niektórych stanowiskach wykonujemy w odzieży ochronnej, którą musi zapewnić pracodawca. Chodzi m.in. o: kask, fartuch, rękawice, okulary czy odpowiednie obuwie.

5. Stosowanie się do poleceń przełożonych - Jako pracownicy musimy realizować swoje zadania w sposób, który nie zagraża nam i innym ludziom. Ważne jest także wykonywanie poleceń przełożonych, którzy wymagają przestrzegania procedur.

6. Uczestniczenie w szkoleniach BHP - Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie wydarzenia to okazja do zapoznania się z przepisami, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować nam życie.

7. Badania lekarskie - W trakcie badań pracowniczych lekarz medycyny pracy określa, czy stan zdrowia pozwala nam na wykonywanie obowiązków na określonym stanowisku. Stosowanie się do jego zaleceń chroni nas oraz innych ludzi.

8. Porządek w miejscu pracy - Rozlane śliskie substancje, przedmioty, o które łatwo się potknąć – obecność takich elementów w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadku.

9. Znaki w miejscu pracy - Pracodawca ma obowiązek umieszczać w zakładzie znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Pracownicy powinni się do nich stosować.

10. Droga do pracy i z pracy - Zasady BHP obowiązują nie tylko w miejscu pracy, ale także wtedy, gdy udajemy się do zakładu lub z niego wracamy. Chodzi np. o reguły ruchu drogowego. Ich przestrzeganie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu.